กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง วันที่ 24-25 ก.ค. 2560

วันที่ 7 ส.ค. 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเกียรติภูมิข้าราชการ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กษ. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน จาก 15 ส่วนราชการ เข้ารับการอบรมดังกล่าว
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในโครงการเสริมสร้างเกี่ยรติภูมิข้าราชการฯ 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายภาพร่วมกับทีมวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผู้เข้าร่วมอบรมร้องเพลงจำขึ้นใจ

เลขาธิการ ก.พ. มอบประกาศฯ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้การสนุบสนุนในหารจัดโครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการฯ

ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.

ipv6 ready

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์